Rensning af malerier

Med mellemrum kan det være nødvendigt at rense et maleri. En rensning kan ændre et maleris udtryk ganske væsentligt. I grove træk skelner man imellem to processer: Afrensning af overfladesnavs og reducering af fernis.