Rensning af fernisser og lakker

Mange malerier, fortrinsvis ældre, er fra kunstnerens side forsynet med en fernis eller en lak som nogle kalder det. Denne tjener to formål. Det ene er at klare farverne og sikre en homogen glans der kan være blank eller mere eller mindre mat, afhængig af periode. Det andet, der er mindst lige så vigtigt, er at beskytte imod indtrængen af overfladesnavs.

Uden fernis kan et farvelag være meget porøst hvorved overfladesnavs, i forbindelse med vand eller andre opløsningsmidler, kan suge ned i farvelaget og vanskeliggøre en rensning betydeligt. Fernisser, specielt ældre, har en tendens til at gulne og i grelle tilfælde at eftermørkne. Fernisser kan også ødelægges af lys og fugt således at de mister deres gennemskinnelighed. Derfor vælger man i mange tilfælde at reducere fernislaget og erstatte det med  et nyt.

I modsætning til tidligere tider kan man i dag påføre fernis ganske tyndt, således at overfladestrukturen i maleriet bevares.

Skæmmende fernisser kan, ligesom misfarvede retoucher og overmalinger, i mange tilfælde reduceres ved hjælp af opløsningsmidler i forskellige blandingsforhold.