Rensning af snavs på maleriers overflade

Alle overflader samler med tiden snavs og smuds. Af samme årsag får mange af os med mellemrum malet vore vægge. Den lyse plet hvor maleriet hang vidner om hvad der i stedet må sidde på maleriets forside.

Det kan være overfladesnavs i løs- eller fastsiddende form. Løstsiddende kan være alm. husstøv, byggestøv, pollen, sod, partikler fra pulverslukkere eller lidt mere fredeligt, soveværelsestøv der mest indeholder bommuldsfibre fra sengetøj.

Fastsiddende kan være tobaksfilm, mados, stearin, såvel sod som dråber, ekskrementer fra insekter, oftest flueklatter, spildte mad- og drikkevarer, champagnesprøjt er ikke ualmindelige, ej heller regndråber. De to sidstnævnte eksempler smudser ikke nævneværdigt i sig selv, men dråber kan opløse snavs og efterlader mørke rande omkring lysere partier.

Overfladesnavs kan fjernes mekanisk eller ved hjælp af  rensevæsker sammensat alene til dette formål.