Alle former for restaurering af malerier udføres

Konsolidering og sikring af farvelag, planering af buler, reparation af flænger, opspænding, afrensning af overfladesnavs, reducering af gulnet fernis, afrensning af misfarvede retoucher og overmalinger, kitning, retouchering, fernisering o.m.m.