En restaurering fører tilbage

Ved restaurering af malerier gåes et væsentligt skridt videre end ved konservering alene. Restaurering fører i videst mulige omfang maleriet tilbage til kunstnerens oprindelige intensioner.

Afhængigt af behov, kan processen typisk indebære at eventuelle buler og deformationer i lærredet bliver planeret. Lapper på bagsiden af lærredet bliver fjernet. Flænger og huller i lærredet bliver repareret. Overfladesnavs bliver afrenset. Misfarvet gammel fernis bliver reduceret. Misfarvede retoucher og overmalinger bliver fjernet, om muligt. Afskalninger bliver genopbygget og retoucheret. Slidtage og gamle forrensninger bliver eventuelt retoucheret. En fernis bliver påført.

Til slut monteres maleriet atter i sin ramme.