Skader på malerier kan ofte udbedres


Alt hvad der rører ved en kunstners oprindelige intension med et maleri kan betragtes som en tilkommen skade der bør elimineres.

Overfladesnavs og gulnet eftermørknet fernis er den hyppigste form. Grove ældre forrensninger og tilsvarende primitive restaureringer med iøjnefaldende ukorrekte retoucher forekommer også.

Transportskader som buler, flænger og knubs er ikke ualmindelige, ligesom de skader der kan opstå ved hovedrengøring og besøg af håndværkere kan være omfattende. I den forbindelse kan man påstå at de fleste skader på malerier opstår når de er alle andre steder end på en væg.

Brandskader kan være sod alene, eller kombineret med opboblet/forkullet farvelag. Vand- og fugtskader er et kapitel for sig selv. Et lærred kan under påvirkning af for meget fugt krybe. Grunderingen der ligger imellem lærred og farvelag kan, specielt hvis den er limholdig, blive blød og for tykke. Herefter kan farvelaget som oftest ikke andet end rejse sig som små bjergkæder efterladende små hulrum der i sidste ende kan føre til afskalning af farve. Vand og malerier er en dårlig cocktail.